Loading...

SERVIZOS

Enxeñaría
Topográfica

 • Levantamentos topográficos
 • Nubes de puntos
 • Ortofotografía aérea
 • Modelo dixital do terreo
 • Proxectos de urbanización
 • Movemento de terras
 • Deseño de obra
 • Control de obras

SIX
Cartografía

 • Sistemas de información xeográfica (SIX)
 • CAD a SIX (GIS)
 • Análise de datos espaciais
 • Bases de datos gráficas
 • SIX para seguimento de obra
 • Mapas temáticos
 • Dixitalización e xeorreferenciación

Catastro
Rexistro

 • Coordinación catastro e rexistro (Lei 13/2015)
 • Informe de validación gráfica (GML)
 • Subsanacións de catastro
 • Certificado de xeorreferenciación
 • Informes periciais
 • Rexistro da propiedade
 • Reparcelación

Dron Fotogrametría

 • Ortofotografía aérea
 • Fotografía aéra
 • Nubes de puntos
 • Medelo dixital de superficies

Xestión da propiedade

 • Localización de parcelas
 • Deslindes
 • Medición de fincas
 • Afeccións da propiedade
 • Documentación gráfica
 • Segregación, agrupación
 • Escrituras
 • Visor de parcelas e edificacións
 • Legalización de pozos

Recorrido Tour Virtual

 • Inmobiliarias
 • Propietarios particulares
 • Hoteles e restaurantes
 • Comercios, ximnasios, concesionarios
 • Colexios, guarderías, centros de formación
 • Compañías de seguros
 • Arquitectos, constructores, promotores
 • Cultura, museos, exposicións

Formulario De Contacto
  Formulario De Contacto