TOPOGRAFÍA

Levantamentos topográficos. Levantamento de detalle do terreo, edificacións, redes de servizos subterráneos, liñas eléctricas… mediante a utilización do instrumental máis adecuado segundo corresponda: estación total, GNSS (GPS), dron, láser escáner.

Nubes de puntos. Confección de nubes de puntos por medio de láser escáner, fotogrametría terrestre e aérea.

Ortofotografía aérea. Ortofoto actual e xeorreferenciada da zona de estudo con resolucións de 2-5 cm por píxel.

Modelo dixital do terreo. Obtención de modelos dixitais do terreo de elevacións, pendentes, orientación de caras, cuncas hidrográficas…

Proxectos de urbanización.

Movemento de terras. Cálculos de volume de terras executados ou por executar. Informes de cubicacións. Perfil lonxitudinal e transversal.

Deseño de obra. Deseño de viais, plataformas, balsas, excavacións, terrapléns, recheos…

Reformulos. Reformulo sobre o terreo de marcos de fincas, obra civil, redes subterráneas, planeamentos urbanísticos, dominio público, liñas eléctricas, estruturas...

Control de movementos de terras. Control de estabilidade de taludes.

Control de obras. Análise e seguimento de obras.

Levantamentos topográficos. Levantamento de detalle do terreo, edificacións, redes de servizos subterráneos, liñas eléctricas… mediante a utilización do instrumental máis adecuado segundo corresponda: estación total, GNSS (GPS), dron, láser escáner.

Nubes de puntos. Confección de nubes de puntos por medio de láser escáner, fotogrametría terrestre e aérea.

Ortofotografía aérea. Ortofoto actual e xeorreferenciada da zona de estudo con resolucións de 2-5 cm por píxel.

Modelo dixital do terreo. Obtención de modelos dixitais do terreo de elevacións, pendentes, orientación de caras, cuncas hidrográficas…

Proxectos de urbanización.

Movemento de terras. Cálculos de volume de terras executados ou por executar. Informes de cubicacións. Perfil lonxitudinal e transversal.

Deseño de obra. Deseño de viais, plataformas, balsas, excavacións, terrapléns, recheos…

Deslindes. Delimitación de propiedades, servidumes e cálculos de superficies. Exceso ou defecto de cabida.

Reformulos. Reformulo sobre o terreo de marcos de fincas, obra civil, redes subterráneas, planeamentos urbanísticos, dominio público, liñas eléctricas, estruturas.

Control de movementos de terras. Control de estabilidade de taludes.

Control de obras. Análise e seguimento de obras.

 • levantamiento-topografico
 • mde-datos-lidar
 • calculo-volumen-agua
 • volumen-tierras-excavacion-relleno-terraplen
 • estacion-total-gps-topografia-martin-canoura

SIX, CARTOGRAFÍA

Sistemas de Información Xeográfica. Elaboración de todo tipo de información xeográfica baixo a metodoloxía SIX, aproveitando así a gran vantaxe dos SIX de ter a información gráfica ligada a información alfanumérica.

CAD a SIX (GIS). Conversión de información en formato CAD a formatos compatibles con sistemas de información xeográfica (shapefile, gml, kml, geopackage, geojson, wkt, csv… ).

Elaboración de RBDA de parques eólicos, autovías, etc.

Bases de datos gráficas. Creación de bases de datos gráficas (sqlite, postgis…)

Análise de datos espaciais. Análise, filtrado, consulta e creación de novos datos espaciais e alfanuméricos mediante todo tipo de xeoprocesos.

SIX para seguimento de obra. Realización de sistemas de información xeográfica para un control gráfico e alfanumérico do progreso da obra.

Mapas temáticos.

Dixitalización e xeorreferenciación de planos antigos ou que carecen de xeorreferenciación.

Sistemas de Información Xeográfica. Elaboración de todo tipo de información xeográfica baixo a metodoloxía SIX, aproveitando así a gran vantaxe dos SIX de ter a información gráfica ligada a información alfanumérica.

CAD a SIX (GIS). Conversión de información en formato CAD a formatos compatibles con sistemas de información xeográfica (shapefile, gml, kml, geopackage, geojson, wkt, csv… ).

Elaboración de RBDA de parques eólicos, autovías, etc.

Bases de datos gráficas. Creación de bases de datos gráficas (sqlite, postgis…)

Análise de datos espaciais. Análise, filtrado, consulta e creación de novos datos espaciais e alfanuméricos mediante todo tipo de xeoprocesos.

SIX para seguimento de obra. Realización de sistemas de información xeográfica para un control gráfico e alfanumérico do progreso da obra.

Mapas temáticos.

Dixitalización e xeorreferenciación de planos antigos ou que carecen de xeorreferenciación.

 • Plano-accesos-ferrocarril
 • shapefile-arcgis-qgis-sig
 • mapa-temático-UTM-coordenadas
 • RBDA-parcelas-afectadas-catastro
 • RBDA-listado-parcelas-afectadas

CATASTRO, REXISTRO

Coordinación catastro e rexistro. Elaboración de informes de validación gráfica GML. Lei 13/2015 de reforma da Lei Hipotecaria.

Subsanacións de catastro. Resolucións de discrepancias con catastro, alegacións, cambios de titular, recursos de reposición, etc.

Certificado de xeorreferenciación con coordenadas para inscrición de obra nova.

Informes periciais.

Rexistro da propiedade. Asesoramento en inmatriculacións e inscricións no rexistro da propiedade.

Reparcelación. Cálculo e solicitude de licenzas de agrupación, agregación, segregación e división de fincas.

Coordinación catastro e rexistro. Elaboración de informes de validación gráfica GML. Lei 13/2015 de reforma da Lei Hipotecaria.

Subsanacións de catastro. Resolucións de discrepancias con catastro, alegacións, cambios de titular, recursos de reposición, etc.

Certificado de xeorreferenciación con coordenadas para inscrición de obra nova.

Informes periciais.

Rexistro da propiedade. Asesoramento en inmatriculacións e inscricións no rexistro da propiedade.

Reparcelación. Cálculo e solicitude de licenzas de agrupación, agregación, segregación e división de fincas.

 • segregar-agrupar-cabida-catastro
 • gml-inspire-catastro-ivga
 • medicion-paracela-finca-agrupacion-segregacion

DRON UAV, FOTOGRAMETRÍA

Ortofotografía aérea. Ortofoto actual e xeorreferenciada da zona de estudo de alta resolución.

Nube de puntos. Xeración de nubes de puntos a partir de fotogrametría aérea.

Modelo de Superficie. Xeración de modelos de superficie a partir de fotogrametría aérea.

Altimetría. Xeración de mapa con curvas de nivel, mapa de sombras…

Ortofotografía aérea. Ortofoto actual e xeorreferenciada da zona de estudo de alta resolución.

Nube de puntos. Xeración de nubes de puntos a partir de fotogrametría aérea.

Modelo de Superficie. Xeración de modelos de superficie a partir de fotogrametría aérea.

Altimetría. Xeración de mapa con curvas de nivel, mapa de sombras…

 • Fotografia aerea obra
 • Ortofotografia aerea
 • Fotografia aerea obra
 • Fotografia aerea

XESTIÓN DA PROPIEDADE

Localización de parcelas mediante a utilización de cartografía catastral, fotografía aérea e documentación varia actual e histórica.

Deslindes. Delimitación de propiedades, servidumes e cálculos de superficies. Exceso ou defecto de cabida.

Medición de fincas. Cálculo de superficie, xeorreferenciación de marcos, comprobación e cotexo da diferente documentación dos bens.

Afeccións da propiedade. Enumeración de posibles afeccións que afecten ó ben: terreo urbanizable ou non urbanizable, fronte mínimo de parcela, afección de patrimonio, DPMT (costas), espazo protexido, etc.

Documentación gráfica. Realización de planos e fotografías aéreas xeorreferenciadas.

Segregación, división, agrupación e agregación de parcelas.

Escrituras. Modificación e actualización de escrituras de propiedade.

Visor de parcelas e edificacións. Creación de arquivos dixitais cos bens inmobles solicitados para visualizar en Google Earth ou nun sistema de información xeográfica (QGIS, ArcGIS, gvSIG…)

Legalización de pozos de auga.

Localización de parcelas mediante a utilización de cartografía catastral, fotografía aérea e documentación varia actual e histórica.

Deslindes. Delimitación de propiedades, servidumes e cálculos de superficies. Exceso ou defecto de cabida.

Medición de fincas. Cálculo de superficie, xeorreferenciación de marcos, comprobación e cotexo da diferente documentación dos bens.

Afeccións da propiedade. Enumeración de posibles afeccións que afecten ó ben: terreo urbanizable ou non urbanizable, fronte mínimo de parcela, afección de patrimonio, DPMT (costas), espazo protexido, etc.

Documentación gráfica. Realización de planos e fotografías aéreas xeorreferenciadas.

Segregación, división, agrupación e agregación de parcelas.

Escrituras. Modificación e actualización de escrituras de propiedade.

Visor de parcelas e edificacións. Creación de arquivos dixitais cos bens inmobles solicitados para visualizar en Google Earth ou nun sistema de información xeográfica (QGIS, ArcGIS, gvSIG…)

Legalización de pozos de auga.

 • visor-parcelas-google-earth-SIG-GIS

PERCORRIDO TOUR VIRTUAL 360º

Que é un tour ou visita virtual?

Un tour, percorrido ou visita virtual é unha recreación virtual dun espazo real feita a partir de fotografías en 360º. Deste xeito, o usuario pode, dende un ordenador, smartphone ou tablet, facer un percorrido coma se estivese no lugar.

SECTORES DE APLICACIÓN DE TOUR VIRTUAL

Inmobiliarias. Propietarios de inmobles en venta ou aluguer.

É o sector que máis utiliza as visitas virtuais, xa que a gran vantaxe é que non é necesario pasar incontables horas indo de casa en casa con potenciais clientes interesados. Deste xeito, poden ter unha mellor idea de como é o inmoble que están a ver, tanto dende as principais páxinas de portais inmobiliarios (Idealista, Fotocasa…) como dende a propia web da inmobiliaria.

Isto significa que as inmobiliarias están a facilitar as visitas ao piso, casa, local comercial… a clientes de todo o mundo os 365 días do ano, as 24 horas, o que se traduce nun incremento exponencial de clientes.

Hoteis. Restaurantes. Tendas. Ximnasios. Concesionarios, etc

Calquera negocio con sede física pode recrearse cun percorrido ou visita virtual, facilitando que os interesados ​​poidan visitar as súas instalacións a calquera hora do día. Deste xeito, aumenta as visitas á túa web e a túa visibilidade en Google Maps a través do programa Street View.

Coloca o teu percorrido virtual na túa ficha de Google Bussines e aumenta a túa visibilidade na web.

Colexios. Guarderías. Centros de formación.

Amosar aos potenciais estudantes e pais as súas instalacións e así atraer ao maior número de usuarios.

Compañías de seguros.

Mediante un percorrido virtual, os axentes de seguros poden documentar o inmoble, coche, barco, etc., con todo o detalle gráfico, tanto antes como despois dunha reclamación, o que proporciona unha gran axuda á hora de tramitar sinistros.

Arquitectos, Construtores e Promotores.

Cun percorrido virtual disporás de toda a documentación gráfica necesaria para levar a cabo os teus proxectos co menor número de visitas a obra.

Cultura. Museos. Exposicións.

Fai unha visita virtual e atrae o maior número de visitantes.

Inmobiliarias. Propietarios de inmobles en venta ou aluguer.

É o sector que máis utiliza as visitas virtuais, xa que a gran vantaxe é que non é necesario pasar incontables horas indo de casa en casa con potenciais clientes interesados. Deste xeito, poden ter unha mellor idea de como é o inmoble que están a ver, tanto dende as principais páxinas de portais inmobiliarios (Idealista, Fotocasa…) como dende a propia web da inmobiliaria.

Isto significa que as inmobiliarias están a facilitar as visitas ao piso, casa, local comercial… a clientes de todo o mundo os 365 días do ano, as 24 horas, o que se traduce nun incremento exponencial de clientes.

Hoteis. Restaurantes. Tendas. Ximnasios. Concesionarios, etc

Calquera negocio con sede física pode recrearse cun percorrido ou visita virtual, facilitando que os interesados ​​poidan visitar as súas instalacións a calquera hora do día. Deste xeito, aumenta as visitas á túa web e a túa visibilidade en Google Maps a través do programa Street View.

Coloca o teu percorrido virtual na túa ficha de Google Bussines e aumenta a túa visibilidade na web.

Colexios. Guarderías. Centros de formación.

Amosar aos potenciais estudantes e pais as súas instalacións e así atraer ao maior número de usuarios.

Compañías de seguros.

Mediante un percorrido virtual, os axentes de seguros poden documentar o inmoble, coche, barco, etc., con todo o detalle gráfico, tanto antes como despois dunha reclamación, o que proporciona unha gran axuda á hora de tramitar sinistros.

Arquitectos, Construtores e Promotores.

Cun percorrido virtual disporás de toda a documentación gráfica necesaria para levar a cabo os teus proxectos co menor número de visitas a obra.

Cultura. Museos. Exposicións.

Fai unha visita virtual e atrae o maior número de visitantes.

Canto custa un percorrido ou visita virtual?

En XeoPunto ofrécense dúas posibles variedades de visita virtual: “Tour Estándar” e “Tour Matterport”. Solicita o teu orzamento sen compromiso a partir de 90€ para o “Tour estándar”.

Tour Estándar

Dende90 €Tour
 • Boa inmersión no percorrido
 • Etiquetas personalizadas
 • Plano esquemático de planta (25€ plano)
 • Aloxamento (hosting) do tour incluído de 1 ano
 • Entrega de imaxes de 360º (pódense publicar en Google Street View)
 • Plano de planta engadido no tour (opcional)
 • Logo nadir personalizado incluído
 • Segundo ano de hosting gratuito (opcional con logo nadir de XeoPunto)
 • Posibilidade de aloxamento do tour no propio servidor ou hosting do cliente
 • Tour virtual propiedade do cliente de por vida
 • Visionado do tour offline en Android, Windows e Mac
 • Visionado con gran variedade de gafas de Realidade Virtual
 • Compatible cos principais portais inmobiliarios: Idealista, Fotocasa….

Tour Matterport

Dende120 €Tour
 • Moi boa inmersión no percorrido
 • Etiquetas personalizadas
 • Plano esquemático de planta (25€ plano)
 • Aloxamento (hosting) do tour incluído de 1 ano
 • Entrega de imaxes de 360º (pódense publicar en Google Street View)
 • Vista 3D “Casa de bonecas”
 • Vídeo de percorrido guiado
 • Medicións sobre o modelo
 • Logo nadir personalizado (opcional con custo)
 • Propiedade do tour condicionado á renovación do hosting ou conta propia de Matterport
 • Visionado con gafas de Realidad Virtual Meta Quest, Quest 2, Quest Pro
 • Compatible cos principais portais inmobiliarios: Idealista, Fotocasa….